Oriana

Oriana

Het Woud der Verwachting

Muziek uit de tijd van Charles d'Orléans (1394 - 1465)

Anneke Hoekman en Hidesato Sugiyame, blokfluiten; Esther Kronenburg en Joep van Buchem, zang

Charles d'Orleans

Charles d'Orleans leefde van 1394 tot 1465. Hij was een Frans edelman: de zoon van Louis d'Orleans en kleinzoon van koning Karel VI van Frankrijk, en daarmee was hij van koninklijk bloed. Zijn vader werd gedood door de Bourgondiers in 1408, en hij erfde de titel Hertog van Orleans. Bij de beroemde slag van Azincourt in 1415, tijdens de 100-jarige oorlog,  werd hij door de Engelsen als krijgsgevangene meegenomen. Hij werd gevangen gehouden door de edelman  Sir Richard Wallis, waarmee hij uiteindelijk bevriend raakte. Als edelman werd Charles niet in een gevangenis opgesloten, maar geherbergd in kastelen. Hij kon zijn eigen levensstandaard behouden en had het voorrecht dat hij mocht schrijven. Hij ontwikkelde zich tot dichter. Tijdens zijn verbijf in Engeland, stierf zijn tweede vrouw. Zijn krijgsgevangenschap duurde 25 jaar! In 1440 werd hij vrijgekocht door Philip de Schone van Bourgondie en Isabella van Portugal.

Hij hertrouwde en kreeg nog drie kinderen, waaronder de latere konig Lodewijk XII. Hij leefde teruggetrokken in zijn kasteel in Blois tot zijn dood.Niet lang geleden zijn naast zijn omvangrijke oeuvre Franse gedichten ook een aantal van zijn Engelse gedichten ontdekt, die in Engeland achtergebleven waren na zijn vrijlating.

Het woud der verwachting van Hella Haasse  In 1949 verscheen het boek Het woud der verwachting van Hella Haasse, gebaseerd op het leven van de hertog van Orléans.  Tijdens de hongerwinter begint Hella S. Haasse aan het levensverhaal van Charles d'Orléans in de vorm van een toneelstuk. De toneeltekst bleef in een la liggen, maar in 1947 begon de schrijfster aan de historische roman over Charles van Orléans, "Het woud der verwachting", en verwerkte daarin delen uit de toneeltekst. De roman wordt in 1949 gepubliceerd en is o.a. in het Frans en Engels vertaald. De titel van de roman en van ons concert is ontleend aan het gedicht ''La forêt de longue attente'' van Charles d'Orleans.

Muziek Muziek van o.a. Dufay, Dunstable, Compère, Walter Frye, Robert Morton en Busnois uit o.a. Old Hall manuscript en het Mellon Chansonnier, worden afgewisseld met het levensverhaal van Charles d'Orléans en voordracht van enkele van zijn gedichten.

Mona Lisa

Muziek uit de Italiaanse renaissance

Anneke Hoekman en Hidesato Sugiyama, blokfluiten, Esther Kronenburg, sopraan

De Mona Lisa is een wereldberoemd schilderij, maar van de geportretteerde weten we maar weinig. Naar welke muziek zou deze mysterieuze dame hebben geluisterd? Bij haar mooie glimlach hoort ongetwijfeld geraffindeerde Italiaanse renaissancemuziek. We geven tijdens het concert wat informatie over de wereld van Mona Lisa en haar maker, Leonardo da inci, en we dragen sonnetten voor van zijn jongere collega, Michelangelo, die niet alleen schilderde, maar ook beeldhouwer was en gedichten schreef. Het concert speelt zich af in een intieme en informele sfeer. Knderen die rustig kunnen luisteren, zullen dit ook zeker een leuk concert vinden.

Met muziek van o.a. Agricola, Costanzo Festa, Dufay, Josquin en Heinrich Isaac.